การบัญชีบริหาร
  • ฿190.00
  • ฿135.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9745347647
  • Language : thai
  • Number of Pages : 329
  • File Size : 17.30 MB

การบัญชีบริหาร การบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น... ผู้เขียน เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและการปันส่วนต้นทุนและต้นทุนฐานกิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจการบัญชีบริหารสามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน บทที่ 3 พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุน บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร บทที่ 5 งบประมาณ บทที่ 6 การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ บทที่ 7 ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น บทที่ 8 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ บทที่ 9 การวิเคราะห์การลงทุน บทที่ 10 งบกระแสเงินสด บทที่ 11 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน บทที่ 12 การปันส่วนต้นทุนและต้นทุนฐานกิจกรรม ภาคผนวก ดัชนี บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีห้างหุ้นส่วน Ebook

฿160.00 ฿119.00

รู้เขา รู้เรา Ebook

฿165.00 ฿115.00

การบัญชีเพื่อการจัดการ Ebook

฿185.00 ฿110.50

การบัญชีชั้นสูง 1 Ebook

฿185.00 ฿130.00

หลักการบัญชีการเงิน : Financial Accounting Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: การบัญชีบริหาร, บัญชี, ebook, bookcaze, se-ed

line