การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2
  • ฿130.00
  • ฿123.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ชาญ ถนัดงาน,ดร.วริทธิ์ อึ้งภากรณ์,วริทธิ์ อึ้งภากรณ์
  • ISBN : 9745093807
  • Language : thai
  • Number of Pages : 360
  • File Size : 37.18 MB

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้เจอร์นัลแบริ่ง และโรลลิ่งแบริ่ง เบรคและคลัตช์ การคำนวณเกี่ยวกับรอยเชื่อม... ผู้เขียน ชาญ ถนัดงาน,ดร.วริทธิ์ อึ้งภากรณ์,วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ วิชาการออกแบบเครื่องจักรกล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่วไป กลศาสตร์วัสดุ และคณิตศาสตร์ในระดับปีที่ 2 ของการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาแล้ว หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องคัปปลิง การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้เจอร์นัลแบริ่ง และโรลลิ่งแบริ่ง เบรคและคลัตช์ การคำนวณเกี่ยวกับรอยเชื่อม การเลือกขนาดสายพาน และการเลือกขนาดโซ่ สารบัญ 1. ดัปปลิง 2. เฟืองตรง 3. เฟืองเฉียง 4. เฟืองดอกจอก 5. ชุดเฟืองหนอน 6. เจอร์นัลแบริ่งการหล่อลื่น 7. โรลลิ่งแบริ่ง 8. เบรคและคลัตช์ 9. การเชื่อมต่อ 10. สายพาน 11. โซ่

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ชิ้นส่วนเครื่องกล Ebook

฿185.00 ฿129.00

กลศาสตร์ของไหล Ebook

฿250.00 ฿175.00

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) Ebook

฿100.00 ฿85.00

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2, ebook, bookcaze, se-ed, เครื่องกล, จักรกล

line