การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์
  • ฿115.00
  • ฿80.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
  • ISBN : 9745091693
  • Language : thai
  • Number of Pages : 175
  • File Size : 29.32 MB

การจัดการเครื่องจักรกลเครื่องและเครื่องยนต์ รวมเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลทุกระดับ ผู้เขียน วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักรกลการเลือกเครื่องยนต์ การใช้เครื่องจักรกล การตรวจสอบระบบ วิธีการที่ใช้ในการจัดการด้านอะไหล่ และข้อมูลของเครื่องจักรกล เนื้อหาดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนั้น ส่วนใหญ่ได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานในด้านนี้มานาน ซึ่งได้เน้นเรื่องที่มักจะเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกละเป็นหลัก โดยได้ให้ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเป็นหนังสือคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลทุกระดับ และเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ สารบัญ บทที่ 1 คอนกรีตปั๊ม บทที่ 2 แนวทางในการปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก บทที่ 3 หลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 4 การบำรุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักรกล บทที่ 5 ระบบไฮโดรสแตติกส์ บทที่ 6 การเลือกเครื่องยนต์และห้องเกียร์สำหรับเรือขนาดเล็ก บทที่ 7 การแบ่งระดับงานซ่องบำรุงเครื่องจักรกล บทที่ 8 การวินิจฉัยและวิเคราะห์เหตุขัดข้องของเครื่องจักรกล บทที่ 9 การวัดและประเมินสภาพเครื่องลางของรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ บทที่ 10 การจัดการด้านเครื่องจักรกลในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน บทที่ 11 หลักการใช้และซ่องบำรุงเครื่องจักรกลงานดิน บทที่ 12 ระบบข้อมูลในการจัดการด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง บทที่ 13 การจัดการด้านอะไหล่ของเครื่องจักรกล บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿175.00

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) Ebook

฿230.00 ฿160.00

การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ Ebook

฿115.00 ฿80.00

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: การจัดการเครื่องจักรกล, เครื่องยนต์, ebook, bookcaze, se-ed

line