อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศุลี บรรจงจิตร
  • ISBN : 9745347477
  • Language : thai
  • Number of Pages : 404
  • File Size : 45.80 MB

อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดโดยผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชา Equipment and Installation in Electrical Power System ผู้เขียน ศุลี บรรจงจิตร เนื้อหาเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดโดยผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชา Equipment and Installation in Electrical Power System ที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 ควรรู้ทั้งทักษะในอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและทฤษฎีควบคู่กันไป รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปหรือผู้ปฏิบัติงานทางไฟฟ้าก็สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยมีรูปและพื้นฐานทางทฤษฎีประกอบภายในเล่ม เช่นเรื่องของสถานีไฟฟ้าหน่วยย่อย (Unit substation) ระบบสายป้อนและช่องเดินสายป้อน ระบบสัญญาณอื่นๆ เช่น ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ ตู้ควบคุมและชุดแจ้งสัญญาณและการต่อโดยละเอียด เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿104.00 ฿104.00

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿180.00 ฿130.00

อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า Ebook

฿250.00 ฿175.00

งานไฟฟ้ายานยนต์ Ebook

฿280.00 ฿199.00

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book) Ebook

฿250.00 ฿250.00

คัมภีร์การใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์ : Hydraulics System Ebook

฿300.00 ฿219.00

Tags: อุปกรณ์, การติดตั้ง, ในงานระบบไฟฟ้า, ebook, bookcaze, se-ed

line