การจัดการการขาย
  • ฿200.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุวิทย์ นามบุญเรือง
  • ISBN : 9786160811090
  • Language : thai
  • Number of Pages : 413
  • File Size : 10.54 MB

การปฏิบัติงานของนักขาย การควบคุมและประเมินผล การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและจริยธรรมการขาย ตลอดจนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกท้ายหน่วยเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) Ebook

฿230.00 ฿160.00

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค : Microecnomics Theory Ebook

฿160.00 ฿119.00

การบริหารงานขาย Sales Management Ebook

฿195.00 ฿139.00

ศิลปะการให้บริการ Ebook

฿170.00 ฿119.00

Tags: การจัดการการขาย, การขาย, se-ed, ebook, bookcaze, sell

line