งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160804191
  • Language : thai
  • Number of Pages : 316
  • File Size : 9.89 MB

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.2102-2205 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล "งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล" รหัสวิชา 2102-2205 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การหล่อลื่น เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจียระไนตั้งพื้น เครื่องเจาะ เครื่องเจาะรัศมี เครื่องลับเครื่องมือตัดและดอกกัด เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องไสแนวตั้ง เครื่องกัดเพลานอน เครื่องกัดเพลาตั้ง และเครื่องเจียระไน มีรูปประกอบคำอธิบาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทใบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 การบำรุงรักษา บทที่ 2 การหล่อลื่น บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกล บทที่ 4 เครื่องเจียระไนตั้งพื้น บทที่ 5 เครื่องเจาะ บทที่ 6 เครื่องเจาะรัศมี บทที่ 7 เครื่องลับเครื่องมือตัดเเละดอกกัด บทที่ 8 เครื่องกลึง บทที่ 9 เครื่องไส บทที่ 10 เครื่องไสเเนวตั้ง ฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (รหัสวิชา 3106-2111) Ebook

฿270.00 ฿189.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 Ebook

฿130.00 ฿123.00

การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ Ebook

฿115.00 ฿80.00

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล, ebook, bookcaze, เครื่องจักรกล, se-ed

line