คณิตศาสตร์ช่างยนต์
  • ฿150.00
  • ฿109.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160810383
  • Language : thai
  • Number of Pages : 196
  • File Size : 6.48 MB

คณิตศาสตร์ช่างยนต์ ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล "คณิตศาสตร์ช่างยนต์" เป็นวิชาที่ศึกษาและคำนวณระบบต่างๆ ของรถยนต์หรือยานยนต์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แก่ ระบบหน่วยที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งต้องเป็นหน่วยเดียวกันจึงจะได้คำตอบที่ถูกต้อง สมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อคำนวณหางานกำลังงาน และพลังงานของเครื่องยนต์ และการหาแรงม้าจริง ๆ ของเครื่องยนต์จากเครื่องทดสอบระบบส่งกำลัง ซื่งเป็นการคำนวณหาแรงกดและแรงบิดของชุดคลัตช์ ที่เป็นอุปกรณ์ติดต่อการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์ และการคำนวณหาอัตราทดแรงบิดของกระปุกเกียร์และเฟืองท้ายในการส่งกำลังที่ตำแหน่งเกียร์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องล่างรถยนต์ที่ประกอบด้วยระบบรองรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าความแข็งของโช้กอัปและสปริง การคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วงของมวลและระบบบังคับเลี้ยว การคำนวณหาแรงที่กดลงไปยังแหนบในการขับเคลื่อนล้อหลังแบบฮอตคิสและระบบเบรก เพื่อคำนวณหาแรงกดของผ้าเบรกแบบดิสก์เบรกและความเร็วรถยนต์ เพื่อคำนวณหาความเร็วของรถยนต์ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องยนต์ อัตราทดเกียร์และเฟืองท้าย และขนาดของยางและกระทะล้อ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 ระบบหน่วย บทที่ 2 สมรรถนะของเครื่องยนต์ บทที่ 3 คลัตช์ บทที่ 4 กระปุกเกียร์ บทที่ 5 เฟืองท้าย บทที่ 6 ความเร็วของรถยนต์ บทที่ 7 ระบบเครื่องล่างรถยนต์ บทที่ 8 ระบบเบรก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การแก้ปัญหาช่างยนต์ Ebook

฿230.00 ฿160.00

คณิตศาสตร์ช่างยนต์ Ebook

฿150.00 ฿109.00

คเณิร์ตศาสตร์ Ebook

฿185.00 ฿169.00

Tags: คณิตศาสตร์, ช่างยนต์, อาชีวศึกษา, รถยนต์, ยานยนต์, ebook, bookcaze, se-ed

line