งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
  • ฿185.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160804184
  • Language : thai
  • Number of Pages : 297
  • File Size : 10.18 MB

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1005) ประกอบวิชาอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น เล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่องความปลอดภัยในการเชื่อมรอยต่อของโลหะและตำแหน่งท่าเชื่อม การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน การเชื่อมไฟฟ้า การแล่นประสาน การบัดกรี เครื่องมืองานโลหะแผ่น เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น การขึ้นรูปงานโลหะแผ่น และแบบในงานโลหะแผ่น พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีใบงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีรูปประกอบคำอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานเชื่อม บทที่ 2 รอยต่อของโลหะและตำแหน่งท่าเชื่อม บทที่ 3 การเชื่อมต่อด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน บทที่ 4 การเชื่อมไฟฟ้า บทที่ 5 การแล่นประสาน บทที่ 6 การบัดกรี บทที่ 7 เครื่องมืองานโลหะแผ่น บทที่ 8 เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น บทที่ 9 การขึ้นรูปงานโลหะแผ่น บทที่ 10 แบบในงานโลหะแผ่น - ใบงานวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111 Ebook

฿185.00 ฿129.00

โลหะวิทยาการเชื่อม Ebook

฿175.00 ฿110.50

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น Ebook

฿185.00 ฿129.00

Tags: งานช่าง, เชื่อมโลหะ, โลหะแผ่น, แบบเรียน, การเชื่อม, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14