คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รัฐศาสตร์ เกตุผาสุข
  • ISBN : 9786160817818
  • Language : thai
  • Number of Pages : 221
  • File Size : 43.14 MB

คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา รวบรวมเนื้อหาชีววิทยาตั้งแต่ ม.4-ม.6 เนื้อหาเข้าใจง่าย พร้อมสูตรการจดจำ สรุปสาระสำคัญที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ โดยไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม ผู้เขียน รัฐศาสตร์ เกตุผาสุข สาระสำคัญของเนื้อหาทางด้าน "ชีววิทยา" โดยครอบคลุมเนื้อหาชีววิทยาตั้งแต่ ม. 4 - ม. 6 ซึ่งได้ทำการรวบรวมและสรุปให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมจดจำได้อย่างแม่นยำ ด้วยสูตรการจำ และเทคนิคในการนำเสนอที่ช่วยให้ผู้อ่านจำได้รวดเร็ว เนื้อหาทางชีววิทยานี้จะเน้นสาระสำคัญๆ และจำเป็นต่อการทำข้อสอบ โดยผู้อ่านไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม แต่สามารถอ่านจากหนังสือเล่มนี้ ก็พร้อมที่จะแข่งขันในสนามสอบได้อย่างมั่นใจแล้ว เนื่องจากผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นติวเตอร์นอกเวลาประจำสถาบันสอนพิเศษต่างๆ อีกด้วย เนื้อหาในเล่มพิมพ์ 4 สี จัดเรียงอย่างสวยงาม ประกอบด้วยรูปภาพที่ทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังมีราคาย่อมเยาว์ เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนมัธยมปลายเป็นอย่างยิ่ง สารบัญ บทที่ 1 Genetic (พันธุศาสตร์) บทที่ 2 Ecology (ระบบนิเวศวิทยา) บทที่ 3 Organism Diversity (ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต) บทที่ 4 Cell of Oraganism (เซลล์ของสิ่งมีชีวิต) บทที่ 5 World of Plant (โลกของพืช) บทที่ 6 Education of Biology (การศึกษาทางชีววิทยา) บทที่ 7 Evolution of Organism (วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ตะลุยโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) Ebook

฿190.00 ฿139.00

คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา Ebook

฿199.00 ฿199.00

พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา Ebook

฿179.00 ฿129.00

Tags: SE-ED, Test, PrepPAT, ebook, bookcaze, se-ed, ชีววิทยา

line