ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3
  • ฿199.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
  • ISBN : 9786160828067
  • Language : thai
  • Number of Pages : 247
  • File Size : 15.31 MB

ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3 ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับแนวข้อสอบ NT ในรูปแบบปัจจุบันของสำนักทดสอบมากที่สุด ผู้เขียน พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบทั้ง 10 ชุดนี้ไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น เหมาะสาหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเป็นข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ NT ของสำนักทดสอบรูปแบบปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนสามารถประสบความสาเร็จในการเรียน สารบัญ - การประเมินคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน เพื่อประเมินคุณภาพผู้เขียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - นิยามความสามารถด้านการคำนวณ - ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านการคำนวณ - คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 1 คณิตพิชิต NT ป.3 - คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 2 คณิตพิชิต NT ป.3 - คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 3 คณิตพิชิต NT ป.3 - คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 4 คณิตพิชิต NT ป.3 - คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 5 คณิตพิชิต NT ป.3 - คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 6 คณิตพิชิต NT ป.3 - คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 7 คณิตพิชิต NT ป.3 ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 Ebook

฿199.00 ฿139.00

ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3 Ebook

฿199.00 ฿139.00

Tags: คู่มือเรียนท ประถมศึกษา, คณิตศาสตร์, ป.3, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14