งานปรับอากาศรถยนต์
  • ฿185.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมศักดิ์ สุโมตยกุล
  • ISBN : 9786160818082
  • Language : thai
  • Number of Pages : 390
  • File Size : 11.86 MB

งานปรับอากาศรถยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เขียน สมศักดิ์ สุโมตยกุล รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เครื่องปรับอากาศรถยนต์" ไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน...ตอนแรก เริ่มจากประวัติความเป็นมาของการปรับอากาศ หลักพื้นฐานของการทำความเย็น วงจรทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว อีวาพอเรเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของระบบ รวมถึงสารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ ตอนที่สอง...ว่าด้วยระบบวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต์แม็กเนติกคลัตซ์ เทอร์โมสตัต เมนรีเลย์ มอเตอร์โบลว์เออร์ และอุปกรณ์สวิตซ์ควบคุมระบบอื่นๆ ตอนที่สาม...ว่าด้วยเรื่องการปรับอากาศ วงจรอากาศ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดการทำลายชั้นบรรยากาศของโลก เครื่องปรับอากาศรถยนต์ที่ใช้สารความเย็น R-134a ตอนที่สี่...ว่าด้วยเรื่องการติดตั้ง การตรวจซ่อมและบริการ การแก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ที่ใช้สารความเย็น R-12 และ R-134a เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. สาขาช่างยนต์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่จะได้นำไปศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สารบัญ บทที่ 1 หลักพื้นฐานการทำความเย็น บทที่ 2 วงจรเครื่องทำความเย็น บทที่ 3 คอมเพรสเซอร์ บทที่ 4 คอนเดนเซอร์ บทที่ 5 รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ บทที่ 6 เอ็กซ์แพนชันวาล์ว บทที่ 7 อีวาพอเรเตอร์ บทที่ 8 อุปกรณ์อื่น ๆ ของระบบปรับอากาศรถยนต์ บทที่ 9 สารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ บทที่ 10 วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping Ebook

฿320.00 ฿229.00

Tags: งานปรับอากาศรถยนต์, ebook, boookcaze, se-ed, รถยนต์, ช่างยนต์

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14