การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
  • ฿350.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. ชาญ ถนัดงาน, ศ.ดร. วริทธิ์ อึ้งภากรณ์
  • ISBN : 9786160810635
  • Language : thai
  • Number of Pages : 445
  • File Size : 21.44 MB

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่วไป กลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์เครื่องจักร และคณิตศาสตร์ในระดับปีที่ 2 ผู้เขียน รศ. ชาญ ถนัดงาน, ศ.ดร. วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ "การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1" เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่วไป กลศาสตรวัสดุ กลศาสตตร์เครื่องจักร และคณิตศาสตร์ในระดับปีที่ 2 ของการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาภายในกล่าวเริ่มตั้งแต่ปรัชญา การออกแบบในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงขึ้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ทำงานได้ตามความประสงค์ในราคาที่ประหยัดมากที่สุด หลักกการคำนวณออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย การวางรากฐานทางทฤษฏีการคำนวณหาขนาดของชิ้นงานแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังได้แสดงตัวอย่างการคำนวณ และวิธีอย่างชัดเจน รวมทั้งให้คำตอบสำหรับแบบฝึกหัดท้ายบทอีกด้วย! สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 คุณสมบัติทางโลหะวิทยาของวัสดุวิศวกรรม บทที่ 3 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลย่อย บทที่ 4 ความเค้นผสมและทฤษฎีความเสียหาย บทที่ 5 การออกแบบสำหรับการแตกหักเนื่องจากความล้า บทที่ 6 รอยต่อด้วยหมุดย้ำและสลักเกลียว บทที่ 7 การยึดด้วยสลักเกลียว บทที่ 8 ลิ่มและสลัก บทที่ 9 การออกแบบเพลา บทที่ 10 สปริง บทที่ 11 สกรูส่งกำลัง - ภาคผนวก - เฉลยแบบฝึกหัด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿89.00

กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007 Ebook

฿82.00

Tags: การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1, ebook, bookcaze, se-ed, รศ. ชาญ ถนัดงาน, ศ.ดร. วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, ด้านกลศาสตร์ทั่วไป

line