การออกแบบเครื่องจักรกลเล่ม 2
  • ฿350.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศ.ดร. วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์, รศ. ชาญ ถนัดงาน
  • ISBN : 9786160812912
  • Language : thai
  • Number of Pages : 454
  • File Size : 32.85 MB

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 กล่าวถึงเรื่องคัปปลิง การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่างๆ การเลือกใช้เจอร์นัลแบริ่งและโรลลิ่งแบริ่ง เบรกและคลัตช์ การคำนวณเกี่ยวกับรอยเชื่อม การเลือกขนาดสายพาน และการเลือกขนาดโซ่ ผู้เขียน ศ.ดร. วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์, รศ. ชาญ ถนัดงาน "การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2" ประกอบด้วยเนื้อหา การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่วไป กลศาสตร์วัสดุ และคณิตศาสตร์ในระดับที่ 2 ของการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาแล้ว โดยจะกล่าวถึงเรื่องคัปปลิง การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่างๆ การเลือกใช้เจอร์นัลแบริ่งและโรงลิ่งแบริ่ง เบรกและคลัตช์ การคำนวณเกี่ยวกับรอยเชื่อม การเลือกขนาดสายพาน และการเลือกขนาดโซ่ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปีที่ 3 รวมทั้งวิศวกรผู้ซึ่งกำลังปฏิบัติงาน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกล สารบัญ บทที่ 1 คัปปลิง บทที่ 2 เฟืองตรง บทที่ 3 เฟืองเฉียง บทที่ 4 เฟืองดอกจอก บทที่ 5 ชุดเฟืองหนอน บทที่ 6 เจอร์นัลแบริ่งและการหล่อลื่น บทที่ 7 โรลลิ่งแบริ่ง บทที่ 8 เบรกและคลัตช์ บทที่ 9 การเชื่อมต่อ บทที่ 10 สายพาน บทที่ 11 โซ่

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007) Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: การออกแบบเรื่องจักรกลเล่ม 2, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14