งานเครื่องล่างรถยนต์
  • ฿255.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160819317
  • Language : thai
  • Number of Pages : 581
  • File Size : 15.76 MB

งานเครื่องล่างรถยนต์ ภายในเล่มประกอบด้วย รูปภาพต่างๆ ของระบบเครื่องล่างรถยนต์ทุกขั้นตอน และยังได้รวมเอาเนื้อหาในด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจในการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ "งานเครื่องล่างรถยนต์" ครอบคลุมระบบต่างๆ ของเครื่องล่างรถยนต์ เช่นระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว โครงสร้างของตัวถึงรถยนต์ และศูนย์ล้อและยางเป็นต้น ซึ่งระบบต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมมาจะเป็นส่วนสำคัญของรถยนต์ที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่อย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านรถยนต์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ในเล่มได้บรรจุเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนในการตรวจสอบและถอดประกอบที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจในการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สารบัญ บทที่ 1 โครงสร้างตัวถังรถยนต์ บทที่ 2 ระบบรองรับน้ำหนัก บทที่ 3 โช้กอัปซอร์บเบอร์ บทที่ 4 ระบบบังคับเลี้ยว บทที่ 5 พวงมาลัยเพาเวอร์ บทที่ 6 ศูนย์ล้อรถยนต์ บทที่ 7 ระบบเบรก บทที่ 8 เบรกกำลัง บทที่ 9 ล้อและยาง บทที่ 10 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้อง บทที่ 11 การบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿230.00 ฿160.00

ปัญหารถยนต์ยอดฮิต Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: งานเครื่องล่างรถยนต์, ebook, bookcaze, se-ed, ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

line