งานบำรุงรักษารถยนต์
  • ฿125.00
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160819997
  • Language : thai
  • Number of Pages : 231
  • File Size : 7.62 MB

งานบำรุงรักษารถยนต์ รวมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามระยะที่กำหนด เช่น การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง ปัดน้ำฝน และแตร ฯลฯ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ รวบรวมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามระยะที่กำหนด ทั้งการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง ปัดน้ำฝน และแตร การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงวิธีการใช้รถยนต์และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยรถยนต์ในปัจจุบันเอาไว้ด้วย ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจในวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สารบัญ บทที่ 1 จุดประสงของการบำรุงรักษารถยนต์ บทที่ 2 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ บทที่ 3 การบำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง ปัดน้ำฝน และแตร บทที่ 4 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ บทที่ 5 การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ บทที่ 6 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บทที่ 7 การเเก้ไขปัญหารถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน บทที่ 8 การดูเเลรักษารถยนต์ บทที่ 9 ความปลอดภัยเเละการใช้รถ - เฉลยแบบฝึกหัด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานไฟฟ้ารถยนต์ Ebook

฿180.00

ปัญหารถยนต์ยอดฮิต Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: งานบำรุงรักษารถยนต์, ebook, bookcaze, se-ed, ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

line