กลศาสตร์โครงสร้าง 1
  • ฿82.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160822072
  • Language : thai
  • Number of Pages : 143
  • File Size : 4.83 MB

กลศาสตร์โครงสร้าง 1 หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล "กลศาสตร์โครงสร้าง 1" เล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มเป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนโครงสร้าง โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมแรงและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทอยด์ โมเมนต์ควาเฉื่อยและรัศมีการหมุน ความเค้นและความเครียด และการยึดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิแปรเปลี่ยน เพื่อให้สามารถคำนวณเกี่ยวกับโครงสร้างเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ของแรงในงานโครงสร้าง สามารถนำหลักการของความเค้นและความเครียดมาแก้ปัญหาความแข็งแรงของโครงสร้าง และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์ บทที่ 3 ระบบแรง บทที่ 4 โมเมนต์ บทที่ 5 การสมดุลของแรง บทที่ 6 จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทอยด์ บทที่ 7 โมเมนต์ของความเฉื่อยและรัศมีการหมุน บทที่ 8 ความเค้นและความเครียด บทที่ 9 การยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิแปรเปลี่ยน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102 Ebook

฿250.00 ฿199.00

Tags: กลศาสตร์โครงสร้าง 1, ebook, bookcaze, se-ed, บุญธรรม ภัทราจารุกุล

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14