เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. สิทธิโชค วรานุสันติกูล
  • ISBN : 9786160819096
  • Language : thai
  • Number of Pages : 215
  • File Size : 4.35 MB

"พฤติกรรมของคน" นั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า ทั้งในชีวิตครอบครัว การทำงาน สังคมการเมือง หรือในทุกกิจกรรมของชีวิต พฤติกรรมของคนบ่งบอกถึงความคิดและจิตใจของคนผู้นั้นว่าเป็นอย่างไร เมื่อเรารู้เหตุผลเบื้องหลังของพฤติกรรมคน ก็จะรู้ว่าจะติดต่อสื่อสารกับเขาอย่างไรจึงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม ผ่านการค้นคว้าทดลองทางจิตวิทยา ที่ค้นพบข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ที่จะทำให้ผู้อ่านมีแนวทางที่จะนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ทั้งสำหรับตัวเอง และกับผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือชีวิตครอบครัว ทำให้คุณเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น สารบัญ - วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ - คุณรู้จักวัฒนธรรมองค์กรของคุณจริงหรือ - พฤติกรรมการทำงานของคนไทยเปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นและคนอเมริกัน - ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายกับ MBO กับ BSC ให้ไปด้วยกันได้ดี - องค์ประกอบทางจิตวิทยา 6 ประการ ที่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่จะต้องมี - การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก : ทำแล้วได้ประโยชน์ - เราเป็นคนเหมือนกันแต่สำคัญเท่ากันจริงหรือ - พุทธจิตวิทยาและจิตวิทยาเชิงบวก : แนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาพฤติกรรม - คุณรู้ไหมว่า คนเรารู้จักตัวเองเมื่อไร - จะบอกเขาอย่างไรดีว่า เขาควรเปลี่ยนแปลงเสียบ้าง - สัมผัสนี้สำคัญสำหรับการสื่อสารด้วยเหมือนกัน - อัตตามีผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างไร - บทเรียนชีวิต - สายใยแห่งรักและกอดใครคิดว่าไม่สำคัญ - เลี้ยงลูกอย่างไรจึงได้ดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์ Ebook

฿220.00 ฿155.00

General Psychology จิตวิทยาทั่วไป Ebook

฿170.00 ฿120.00

Tags: เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก, ebook, bookcaze, se-ed, เชิงกลยุทธ์

line