พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว
  • ฿185.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. ธีระยุทธ สุวรรณประทีป, รศ. วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
  • ISBN : 9786160813155
  • Language : thai
  • Number of Pages : 425
  • File Size : 5.61 MB

พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว พจนานุกรม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เขียน รศ. ธีระยุทธ สุวรรณประทีป, รศ. วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร "พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว" เล่มนี้ บรรจุศัพท์เทคนิคที่น่าสนใจและมักพบบ่อยๆ ทั้งด้านพื้นฐานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการการผลิต ตอลดจนด้านยานยนต์ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ต่อไป คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป สารบัญ หมวดที่ 1 พื้นฐานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ หมวดที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ หมวดที่ 3 เศรษฐศาสตร์และการจัดการการผลิต หมวดที่ 4 ยานยนต์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
Phrasal Verbs ทางลัดคำศัพท์ ฉบับฮาเฮ Ebook

฿180.00 ฿150.00

เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชี Ebook

฿180.00 ฿125.00

Tags: พจนานุกรมศัพท์เทคนิค, ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว, ebook, bookcaze, se-ed, รศ. ธีระยุทธ สุวรรณประทีป, รศ. วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14