งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006)
  • ฿94.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160822508
  • Language : thai
  • Number of Pages : 255
  • File Size : 15.67 MB

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รหัสวิชา 2111-2006 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล "งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงฝึกปฏิบัติงาน ด้านอุตสาหกรรม โดยจะได้เรียนรู้ถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ความต้องการพื้นฐานของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาตามคาบเวลาและตามสภาพเครื่องจักร งานทดสอบการทำงาน งานใช้เครื่องมือวัด งานตรวจสภาพเครื่องจักรด้วยประสาทสัมผัส ตลอดจนงานปรับแต่งและงานซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ทำการสอนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเป็นวิทยากรบรรยายงานบำรุงรักษาให้กับบริษัทและสถานประกอบการต่างๆ โดยผ่านการอบรมงานบำรุงรักษาจากต่างประเทศ สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บทที่ 2 ความต้องการพื้นฐานของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ บทที่ 3 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง บทที่ 4 งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บทที่ 5 การบำรุงรักษาตามคาบเวลาและตามสภาพเครื่องจักร บทที่ 6 งานทดสอบการทำงาน งานใช้เครื่องมือวัด งานตรวจสภาพเครื่องจักรด้วยประสาทสัมผัส งานปรับแต่ง และงานซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006) Ebook

฿94.00 ฿94.00

การบริหารงานบำรุงรักษา Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: ebook, bookcaze, se-ed, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล, อุตสาหกรรม, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

line