งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007)
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล,ณัฐพงศ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160824748
  • Language : thai
  • Number of Pages : 384
  • File Size : 17.84 MB

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007) ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล,ณัฐพงศ์ ฉิ่นไพศาล "งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และเนื้อหาในตำราเล่มนี้ประกอบด้วย ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง และกิจกรรม 5ส การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลแบบมีแผน และแบบไม่มีแผน งานตรวจสอบการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน อุปกรณ์ งานวางแผนและจัดทำโครงการซ่อมบำรุง งานจัดเตรียมชิ้นส่วน งานสเก็ตแบบ และจัดทำชิ้นส่วนทดแทน งานติดตั้งอุปกรณ์ งานซ่อมบำรุง ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน งานจัดทำประวัติ บันทึก และรายงานการซ่อม เนื้อหาในเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากตำราไทย ต่างประเทศ และเว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากห้องสมุดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนตำราเล่มนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สารบัญ บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง และกิจกรรม 5 ส บทที่ 2 งานซ่อมบำรุงแบบมีแผนและไม่มีแผน บทที่ 3 งานตรวจสอบการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน และอุปกรณ์ บทที่ 4 งานวางแผนและจัดทำโครงการซ่อมบำรุง งานจัดเตรียมชิ้นส่วน งานสเกตช์แบบ บทที่ 5 งานติดตั้งอุปกรณ์ งานซ่อมบำรุง งานจัดทำชิ้นส่วนทดแทน ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน บทที่ 6 งานจัดทำประวัติ บันทึก และรายงานการซ่อม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การออกแบบเครื่องจักรกลเล่ม 2 Ebook

฿350.00 ฿350.00

เครื่องจักรกลงานไม้ Ebook

฿185.00

Tags: งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007), อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล, ณัฐพงศ์ ฉิ่นไพศาล, ebook, bookcaze, se-ed

line