งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
  • ฿85.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล
  • ISBN : 9786160834587
  • Language : thai
  • Number of Pages : 330
  • File Size : 6.26 MB

"งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืองานช่าง ระบบการวัดและเครื่องมือวัด การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ ตะไบ งานตัดโลหะ งานเจาะ งานทำเกลียว งานลับคมตัด การตีขึ้นรูและงานชุบแข็ง การประกอบด้วยตัวยึดโลหะ และใบงานฝึกฝีมือ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา งานฝึกฝีมือ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บทที่ 2 เครื่องมืองานช่าง บทที่ 3 ระบบการวัดและเครื่องมือวัด บทที่ 4 การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ บทที่ 5 ตะไบ บทที่ 6 งานตัดโลหะ บทที่ 7 งานเจาะ บทที่ 8 งานทำเกลียว บทที่ 9 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น บทที่ 10 งานลับคมตัด บทที่ 11 การตีขึ้นรูปและงานชุบแข็ง บทที่ 12 การประกอบด้วยตัวยึดโลหะ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานฝึกฝีมือ 1 Ebook

฿250.00 ฿250.00

งานฝึกฝีมือ Ebook

฿185.00 ฿130.00

โลหะวิทยาการเชื่อม Ebook

฿175.00 ฿110.50

Tags: งานช่าง, ช่างอุตสาหกรรม, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed, งานฝึกฝีมือ (สอศ.)

line