การวิเคราะห์ผลกำไร
  • ฿195.00
  • ฿135.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ชูเวช ชาญสง่าเวช ผู้แปล ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช
  • ISBN : 9745123951
  • Language : thai
  • Number of Pages : 197
  • File Size : 37.62 MB

ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ผลกำไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนในทางธุรกิจอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม โครงการลงทุนประเภทนี้ปกติจะต้องใช้เงินจำนวนมากและผูกพันผู้ลงทุนไปเป็นเวลายาวนาน ปัญหาการตัดสินใจลงทุนจึงมึความสำคัญขั้นวิกฤตต่อวิสาหกิจใด ๆ ด้วยเหตุนี้ความรู้แจ้งในศาสตร์นี้จึงนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การแข่งขันในโลกธุรกิจกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเช่นทุกวันนี้ สารบัญ ภาคที่ 1 ความนำ บทที่ 1 ภาพรวม บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐาน ภาคที่ 2 การวิเคราะห์ภายใต้ความแน่นอน บทที่ 3 เกณฑ์ที่ใช้ค่าเวลาของเงิน บทที่ 4 การเลือกโครงการเอกเทศ บทที่ 5 การเลือกโครงการที่มีความสัมพันธ์กัน บทที่ 6 การเลือกโครงการภายใต้ข้อจำกัดด้านเงินลงทุน ภาคที่ 3 การวิเคราะห์ภายใต้ความไม่แน่นอน บทที่ 7 การใช้เกณฑ์ค่าอรรถประโยชน์คาดหมาย บทที่ 8 วิธีวิเคราะห์เบ็ดเตล็ดภายใต้ความไม่แน่นอน บทที่ 9 การจัดสรรงบประมาณภายใต้ความไม่แน่นอน : บทเรียนจากการวิเคราะห์ในระยะหลัง ภาคผนวก : ตารางดอกเบี้ย ดัชนี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิเคราะห์ผลกำไร Ebook

฿195.00 ฿135.00

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน Ebook

฿185.00 ฿159.00

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Ebook

฿220.00 ฿159.00

Tags: การวิเคราะห์ผลกำไร, ebook, bookcaze, se-ed, ชูเวช ชาญสง่าเวช, อุตสาหกรรม, งานวิศวกรรม

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14