รู้ทัน ป้องกัน แก้ไข คดีครอบครัว ทำคดีเองอย่าง
  • ฿90.00
  • ฿65.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ทัศนีย์ จรรยาชูกุล,ปมุข ศิริอังกุล
  • ISBN : 9786160800711
  • Language : thai
  • Number of Pages : 125
  • File Size : 12.02 MB

นำเสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีครอบครัวที่สำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจหลักกฎหมาย กระบวนการ หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา โดยเฉพาะความเกี่ยวพันทางทรัพย์สินของสามีภรรยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเกี่ยวพันทางทรัพย์สินของสามีภรรยา ทั้งในเรื่องสินส่วนตัวและสินสมรส รวมถึงหลักเกณฑ์การดำเนินคดีครอบครัวด้วยตนเองว่ามีอย่างไรบ้าง นับตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวกับหลักเขตอำนาจศาล หลักการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอ กระบวนการดำเนินคดีอย่างคร่าวๆ ไปจนถึงการพิจารณาพิพากษาของศาล เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งไม่ว่าจะมีสถานะทางครอบครัวเป็นใครก็ตาม สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือ หรือเพื่อศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีครอบครัว ให้ทราบและเข้าใจกฎหมายต่างๆ อย่างเป็นระบบ หรือสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำคดีครอบครัวด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหรือต้องเสียเงินจ้างทนายความอีกต่อไป สารบัญ 1. คดีครอบครัว:ความหมายและลักษณะของคดีครอบครัว... 2. เขตอำนาจศาล:ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี 3. คดีครอบครัว 4. การดำเนินคดีครอบครัว 5. ขั้นตอนหลังจากมีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
รู้จริงไม่ถูกหลอกกฎหมายรอบตัว Ebook

฿120.00 ฿89.00

คดีทางการแพทย์ เล่ม 2 Ebook

฿395.00 ฿279.00

Tags: คดีครอบครัว, ข้อกฎหมาย, คดีครอบครัว, ทัศนีย์ จรรยาชูกุล, ปมุข ศิริอังกุล, ebook, bookcaze, se-ed

line