งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
  • ฿95.00
  • ฿70.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160804221
  • Language : thai
  • Number of Pages : 193
  • File Size : 18.24 MB

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องยนตร์เบื้องต้น" ครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ซึ่งตรงตามหลักสูตรรระดับ ปวช. ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สารบัญ บทที่ 1 เครื่องยนต์ช่างยนต์ทั่วไป บทที่ 2 อุปกรณ์จับยึด บทที่ 3 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ บทที่ 4 หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ บทที่ 5 โครงสร้างของเครื่องยนต์ บทที่ 6 จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ บทที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ คำนิยม หนังสือ งานเครื่องยนต์เบื้องต้น เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ในการถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ โครงสร้างของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาในวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี -- พิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106 Ebook

฿180.00 ฿129.00

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00

Tags: งานเครื่องยนต์เบื้องต้น, ebook, bookcaze, se-ed, เครื่องยนต์

line