งานเครื่องยนต์
  • ฿180.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160804146
  • Language : thai
  • Number of Pages : 400
  • File Size : 37.28 MB

งานเครื่องยนต์ เนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องยนต์" ครอบคลุมในเรื่องหลักความปลอดภัย หลักการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล นอกจากนี้ยังได้บรรจุเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ตรงตามหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2545 สาขาช่างยนต์อีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 หลักความปลอดภัย บทที่ 2 เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป บทที่ 3 อุปกรณ์จับยึด บทที่ 4 โครงสร้างและประเภทของเครื่องยนต์ บทที่ 5 หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ บทที่ 6 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ บทที่ 7 ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ บทที่ 8 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ บทที่ 9 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ บทที่ 10 ระบบไอดีและไอเสีย คำนิยม เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอน อีกทั้งมีความอุตสาหะที่จะจัดทำให้หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหนังสือ "งานเครื่องยนต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร ปวช. สาขาช่างยนต์ทุกประการ -- อุดม ไชยเดชาธร -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106 Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: งานเครื่องยนต์, ebook, bookcaze, se-ed, ช่างยนต์

line