คัดศัพท์อังกฤษตามรอยประ อนุบาล-ประถมต้น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ สถานะที่ต่าง ๆ
  • ฿59.00
  • ฿50.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง
  • ISBN : 5524300002274
  • Language : thai
  • Number of Pages : 58
  • File Size : 12.56 MB

หนังสือรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แยกเป็นหมวดหมู่ มีคำอ่าน คำแปล และภาพประกอบ โดยคำศัพท์พิมพ์เป็นรอยประ เพื่อให้เด็กหัดลากเส้นตาม ซึ่งการคัดคำศัพท์ซ้ำ ๆ พร้อมกับการอ่านออกเสียงและดูภาพประกอบ จะทำให้เด็กจดจำคำศัพท์ได้แม่นยำ มีคลังคำศัพท์ในตัวมากพอ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงขึ้นประสบความสำเร็จด้วยดี ในเล่มประกอบด้วยหมวดคำศัพท์ พืชผัก ผลไม้ สัตว์ และสถานที่ต่าง ๆ เหมาะสำหรับเสริมการเรียนรู้เด็กวัยอนุบาลถึงประถมศึกษา สารบัญ - หมวดผลไม้ - ผักและธัญพืช - สัตว์ - สถานที่ - ห้องต่างๆ

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, คัดศัพท์อังกฤษตามรอยประ อนุบาล-ประถมต้น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ สถานะที่ต่าง ๆ, se-ed

line