จากมะเร็งอย่างเป็นสุข
  • ฿155.00
  • ฿109.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์
  • ISBN : 9786160804207
  • Language : thai
  • Number of Pages : 183
  • File Size : 44.02 MB

จากมะเร็งอย่างเป็นสุข ดูแลร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของ ผู้ป่วยมะเร็งและคนในครอบครัว ให้จากกันอย่างเป็นสุข ผู้เขียน ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ “จากมะเร็งอย่างเป็นสุข” หนังสือที่รวบรวมวิธีดูแลอาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งและคนในครอบครัว เพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับความจริง มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน เมื่อช่วงเวลาสุดท้ายมาถึง ผู้ป่วยจะได้จากไปอย่างสงบ ปราศจากความกังวล คนในครอบครัวก็สามารถทำใจและกลับไปใช้ชีวิตปรกติได้เร็วขึ้น เป็นการจากกันอย่าง “เป็นสุข” สมดังความตั้งใจดีของทุกคน สารบัญ - โรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต - การดูเเลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต - อารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยและการดูแล - จิตวิญญาณของผู้ป่วยเเละการดูเเล - การฆ่าตัวตายของผู้ป่วยและการป้องกัน - การดูเเลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต เมื่อใกล้สิ้นชีวิตและเมื่อสิ้นชีวิตเเล้ว - ปรานีฆาต - สัญญาณของการใกล้สิ้นชีวิตและการสิ้นชีวิต - การดูเเลคนในครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต - การเยียวยาคนในครอบครัวผู้ป่วยภายหลังผู้ป่วยสิ้นชีวิต ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เขียนคนเดียวกับ "อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข", "กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง", "ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหายจากมะเร็ง"

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง Ebook

฿220.00 ฿149.00

ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหายจากมะเร็ง Ebook

฿160.00 ฿109.00

Tags: ebook, bookcaze, จากมะเร็งอย่างเป็นสุข, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14