1,400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย และราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม
  • ฿149.00
  • ฿105.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ฝ่ายวิชาการภาษาไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ISBN : 9786160820948
  • Language : thai
  • Number of Pages : 188
  • File Size : 13.69 MB

1,400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย และราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม เรียนรู้ความเป็นไทย เข้าใจและใช้เป็นทุกสำนวนไทย ผู้เขียน ฝ่ายวิชาการภาษาไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย ที่ใช้มาแต่โบราณและสำนวนเกิดใหม่ พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม โดยบอกความหมาย ตัวอย่างการใช้ รวมถึงที่มาของสำนวน เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจง่ายและใช้เป็น "พิเศษ" เสริมความรู้ด้านการใช้ราชาศัพท์ท้ายเล่ม สารบัญ - กบในกะลาครอบ, กบในกะลา - กระต่ายตื่นตูม - กาในฝูงหงส์ - กิ้งก่าได้ทอง - เก็บดอกไม้ร่วมตัน, เด็ดดอกไม้ร่วมตัน - ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง - ไก่ได้พลอย - ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า - ขี่ช้างจับตั๊กแตน - ขึ้นต้นไม้ปะรังแตน ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: SE-ED, Kiddy Book, คำราชาศัพท์, สำนวนไทย, ชุดเด็กดีเก่งภาษาไทย, สุภาษิต, คำพังเพย, ebook, bookcaze

line