การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
  • ฿270.00
  • ฿229.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร
  • ISBN : 9786160811601
  • Language : thai
  • Number of Pages : 336
  • File Size : 9.82 MB

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย ผู้เขียน ผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร ให้เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ "การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมาย กิจกรรม หลักพื้นฐานการออกแบบโรงงาน การเลือกทำเล การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ การวิเคราะห์แบบต่างๆ การหาเนื้อที่ที่ต้องการ การวางผังโรงงานอย่างละเอียด การประเมินผังโรงงาน โกดังและการจัดเก็บ การบริหารโครงการ การออกแบบผังโรงงานตามหลักความปลอดภัยและกฎหมาย รวมถึงการขนถ่ายวัสดุ การเลือกและการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 หลักพื้นฐานการออกแบบโรงงาน บทที่ 3 การเลือกทำเลที่ตั้ง บทที่ 4 การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบการไหลของวัสดุ บทที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน บทที่ 7 การหาเนื้อที่ที่ต้องการ บทที่ 8 การวางผังโรงงานอย่างละเอียด บทที่ 9 การประเมินผังโรงงาน บทที่ 10 โกดังเเละการจัดเก็บ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14