การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
  • ฿250.00
  • ฿219.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. นราธร สังข์ประเสริฐ
  • ISBN : 9786160839452
  • Language : thai
  • Number of Pages : 338
  • File Size : 26.81 MB

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี เสริมการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวผ่านเทคโนโลยี AR และ QR Code ผู้เขียน ผศ. นราธร สังข์ประเสริฐ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ในเรื่องขององค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบและการแก้ปัญหาทางด้านโปรแกรม การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการยกตัวอย่างโจทย์โปรแกรมที่มีระดับความง่ายไปสู่ยาก และอีกทั้งยังมีงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตรงกับกลุ่มนักศึกษาทุกกลุ่ม และเสริมบรรยายการทำงานของโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี AR และ QR Code ที่ทำให้ผู้อ่าน สามารถเปิดจินตนาการสู่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด สารบัญ Chapter 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Chapter 2 ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม Chapter 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาซี Chapter 4 เงื่อนไขและการตัดสินใจ Chapter 5 โครงสร้างการวนรอบ Chapter 6 การสร้างฟังก์ชันและการใช้งาน Chapter 7 ตัวแปรชุด Chapter 8 ตัวชี้ Chapter 9 ตัวแปรโครงสร้าง Chapter 10 ตัวแปรเชิงวิศวกรรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี, ebook, bookcaze, se-ed

line