คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 2
  • ฿395.00
  • ฿335.75

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : Korean Education Center in Thailand (KEC)
  • ISBN : 9786160838899
  • Language : thai
  • Number of Pages : 241
  • File Size : 10.24 MB

"คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 2" เหมาะสำหรับผู้ศึกษาภาษาเกาหลี ที่ต้องการประเมินทักษะภาษาเกาหลีของตัวเอง หรือนำผลการสอบไปใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และสมัครเข้าทำงานในประเทศเกาหลีใต้ ในเล่มอัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ครบครัน ทั้งคำศัพท์เกาหลีระดับกลางและระดับสูงที่จำเป็นต่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การใช้พื้นที่สาธารณะ หรือประเด็นทางสังคม กว่า 1,000 คำ ไวยากรณ์ในระดับกลางและระดับสูงพร้อมคำอธิบายและตัวอย่างประโยค เทคนิคการทำข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เฉลยคำตอบพร้อมวิธีการจับผิดข้อสอบ และไฟล์เสียง MP3 ที่พากย์โดยเจ้าของภาษา สารบัญ - ข้อแนะนำการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 2 - ตารางทบทวนการสอบ TOPIK 2 ใน 4 สัปดาห์ - วิธีการใช้หนังสือ 1. คำศัพท์ 2. ไวยากรณ์ 3. ปัญหาตามประเภท 4. การเขียนต้นฉบับตามหัวข้อ 5. แบบทดสอบ 6. คำตอบที่ถูกต้องและคำอธิบาย ข้อมูลเพิ่มเติม เขียนโดย Korean Education Center in Thailand (KEC) สถาบันภาษาที่รับผิดชอบการจัดสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ในประเทศไทย สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. เดือนปีที่พิมพ์ : 1/2020

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 1 Ebook

฿275.00 ฿233.75

Tags: การใช้ภาษาเกาหลี, ภาษาเกาหลี, ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี, คำศัพท์ภาษาเกาหลี, se-ed, bookcaze, ซีเอ็ด

line