ภาษาเกาหลี 3
  • ฿195.00
  • ฿165.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : Korean Education Center in Thailand (KEC)
  • ISBN : 9786160831142
  • Language : thai
  • Number of Pages : 149
  • File Size : 50.58 MB

หนังสือเรียนภาษาเกาหลีที่เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลี มีทั้งหมด 6 เล่ม ในเล่มประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 12 บท แต่ละบทมีคำศัพท์ไวยากรณ์ หลักการออกเสียง และแบบฝึกหัดสำหรับฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและกิจกรรมท้ายบท ที่ช่วยเพิ่มความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนภาษาเกาหลีได้สนุกสนานมากขึ้น สารบัญ บทที่ 1 - บทที่ 12 คำนิยม นักเรียนทุกคนจะได้พบกับภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกผ่านหนังสือเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทย จะเป็นพลังสำคัญของโลก และใช้ภาษาเกาหลีสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ในทุก ๆ ที่ทั่วโลกได้ -- ศ.ดร.อี แฮย็อง -- อาจารย์มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ภาษาเกาหลี 6 Ebook

฿195.00 ฿165.00

ภาษาเกาหลี 5 Ebook

฿195.00 ฿165.00

Tags: ภาษาศาสตร์, การใช้ภาษาเกาหลี, ภาษาเกาหลี, คำศัพท์ภาษาเกาหลี, ตัวอักษรภาษาเกาหลี, ebook, bookcaze, se-ed

line