ภาษาเกาหลี 1
  • ฿195.00
  • ฿165.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : Korean Education Center in Thailand (KEC)
  • ISBN : 9786160830435
  • Language : thai
  • Number of Pages : 153
  • File Size : 41.97 MB

หนังสือเรียนภาษาเกาหลีที่เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลี มีทั้งหมด 6 เล่ม ในเล่มประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 12 บท แต่ละบทมีคำศัพท์ไวยากรณ์ หลักการออกเสียง และแบบฝึกหัดสำหรับฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและกิจกรรมท้ายบท ที่ช่วยเพิ่มความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนภาษาเกาหลีได้สนุกสนานมากขึ้น 2017

Write a review

Please login or register to review

Tags: ภาษาศาสตร์, การใช้ภาษาเกาหลี, ภาษาเกาหลี, คำศัพท์ภาษาเกาหลี, ตัวอักษรภาษาเกาหลี, ebook, bookcaze, se-ed

line