ติวเข้มวิทย์สอบเข้า ม.1 แบบมั่น ๆ by ครูพี่โจ้
  • ฿245.00
  • ฿195.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ไพรัตน์ พูนศิริ (ครูพี่โจ้)
  • ISBN : 9786160838301
  • Language : thai
  • Number of Pages : 257
  • File Size : 29.18 MB

สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม. 1 แบบเจาะลึก กระชับ อ่านเพลิน มีตารางและละภาพประกอบมากมาย ช่วยให้เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ครอบคลุมการสอบเข้า ม.1 อีกทั้งยังสอดแทรกหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแนวข้อสอบต่างๆ เหมาะสำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถม 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพฐ. ห้อง Gifted รวมไปถึงห้อง English Program ได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์ บทที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม บทที่ 4 ร่างกายมนุษย์ บทที่ 5 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บทที่ 6 อาหารและสารอาหาร บทที่ 7 วัสดุและสมบัติของวัสดุ บทที่ 8 แรงและความดัน บทที่ 9 เสียงกับการได้ยิน บทที่ 10 สารในชึวิตประจำวัน ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: se-ed, ebook, ติวเข้มวิทย์สอบเข้า ม.1 แบบมั่น ๆ by ครูพี่โจ้, bookcaze

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14