กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ
  • ฿320.00
  • ฿259.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ, ส.ต.ต. นฤมิต คำวิเศษ
  • ISBN : 9786160838172
  • Language : thai
  • Number of Pages : 418
  • File Size : 5.18 MB

"กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ก.พ. โดยเนื้อหาในส่วนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นความสามารถในการคำนวณหรือคณิตศาสตร์ และความสามารถในการใช้เหตุผล ส่วนที่สอง เป็นการใช้ภาษาไทย และส่วนที่สาม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้า นำมารวบรวม และใส่ประสบการณ์ เทคนิคการทำโจทย์ต่าง ๆ ให้ง่าย ใช้เวลาน้อยที่สุด สอนหลักคิด และเทคนิคต่าง ๆ ที่สำคัญในแต่ละเรื่อง เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้ว ขอให้ไปฝึกทำโจทย์มาก ๆ เพื่อพิสูจน์ว่า หลักคิด วิธีคิด และเทคนิคที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นั้นใช้ได้จริง สารบัญ ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคำนวณ หรือคณิตศาสตร์ และความสามารถการใช้เหตุผล (วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ก.) 1. ความสามารถในการใช้เหตุผล 2. คณิตศาสตร์ทั่วไป ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย 3. ภาษาไทย ส่วนที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 4. จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 5. การเป็นข้าราชการที่ดี 6. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แนวข้อสอบ - เฉลย

Write a review

Please login or register to review

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ, Bookcaze

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14