จับตาย! วายร้าย English Exams (All-In-One) พิชิต TCAS
  • ฿195.00
  • ฿165.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์),Sherwin Martinez,วรรณวิษา ปั้นคุ้ม,ชนิกานต์ เทศนานัย
  • ISBN : 9786160838097
  • Language : thai
  • Number of Pages : 282
  • File Size : 33.99 MB

เจาะลึกแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุม GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ, การสอบกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย(กสพท),TU-GET,CU-TEP, TOEIC, TOFEL, SAT, การสอบชิงทุน ตะลุยโจทย์มากถึง 600 ข้อ พร้อมเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น สารบัญ Episode 1 Short Dialogs 1 Episode 2 Short Dialogs 2 Episode 3 Short Dialogs 3 Episode 4 Long Dialogs Episode 5 Situational Dialogs Episode 6 Meaning in Context 1 Episode 7 Meaning in Context 2 Episode 8 Meaning Recognition Episode 9 Sentence Completion 1 Episode 10 Sentence Completion 2 ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: se-ed, ebook, จับตาย! วายร้าย English Exams (All-In-One) พิชิต TCAS, bookcaze

line