กลศาสตร์โครงสร้าง 1 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1006)
  • ฿62.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เอกชัย รัตนโน
  • ISBN : 9786160837847
  • Language : thai
  • Number of Pages : 196
  • File Size : 22.62 MB

กลศาสตร์โครงสร้าง 1 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1006) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Write a review

Please login or register to review

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, กลศาสตร์โครงสร้าง 1 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1006), bookcaze, ebook

line