คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
  • ฿55.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมปอง คงนิ่ม
  • ISBN : 9786160821761
  • Language : thai
  • Number of Pages : 105
  • File Size : 5.20 MB

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม หนังสือที่จะช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนำไปในวันสอบ ผู้เขียน สมปอง คงนิ่ม "คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่จะมาช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนำไปในวันสอบ รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ และแนวข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงกฎหมายจราจรและเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ควรทราบไว้ สารบัญ - การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว - การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปีหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 5 ปี - การต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปีเป็นชนิด 5 ปี) - การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ - การทดสอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - ตัวอย่างใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ - ตัวอย่างใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ - อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดต่างๆ - ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก - สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือสอบใบขับขี่ Ebook

฿120.00 ฿84.00

Tags: คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์, ebook, bookcaze, se-ed, สอบใบขับขี่

line