ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105)
  • ฿220.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160828531
  • Language : thai
  • Number of Pages : 285
  • File Size : 15.79 MB

"ความแข็งแรงของวัสดุ" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสหกรรม ของสำนักงามคณะกรรมการการอาชีพอาชีวศึกษา และที่สาขาที่เรียนวิชานี้ ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างโยธา โดยมีเนื้อหาที่ตรงและตรงและครบถ้วนตามหลักสูตร อธิบายเนื้หาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 ความเค้นและความเครียด บทที่ 2 ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง บทที่ 3 ความเค้นในวัสดุซึ่งต่อกันโดยการใช้หมุดย้ำ บทที่ 4 ความเค้นในวัสดุซึ่งต่อกันโดยการเชื่อม บทที่ 5 ความเค้นในภาชนะความดัน บทที่ 6 การบิดของเพลา บทที่ 7 คาน บทที่ 8 ความเค้นดันในคาน บทที่ 9 ความเค้นเฉือนในคาน บทที่ 10 การหาระยะแอ่นตัวของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่ บทที่ 11 พื้นฐานการรวมความเค้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (ปกเทา) Ebook

฿160.00 ฿119.00

Tags: ความแข็งแรงของวัสดุ, รหัสวิชา 3100-0105, ebook, bookcaze, se-ed, อุตสหกรรม, อาชีวศึกษา

line