ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สนิท เสมียนรัมย์
  • ISBN : 9786160804962
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 442
  • File Size : 37.07 MB

ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล นอกจากจะกล่าวถึงปั๊มฉีดเชื้อเพลิงและหัวฉีดเชื้อเพลิงแล้ว ยังประกอบไปด้วย เครื่องควบคุมความเร็ว การจัดห้องทดสอบปั๊มและหัวฉีด พร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษแบบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้เขียน สนิท เสมียนรัมย์ ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงและหัวฉีดเชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์สำคัญ ซึ่งอยู่ในระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดเนื้อหาที่เกี่นวข้องกับปั๊มฉีดเชื้อเพลิงมีอยู่ค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงได้เขียนแยกออกมาจากระบบเชื้อเพลิง เพื่อให้ตรงกับรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา คือรายวิชา ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งใช้เรียนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะได้รวบรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้ในเล่มเดียวกัน สารบัญ บทที่ 1 หน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง บทที่ 2 หัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล บทที่ 3 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงกำลังดันสูงแบบสูบเรียง บทที่ 4 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงกำลังดันสูงแบบจานจ่าย VE บทที่ 5 เครื่องควบคุมความเร็ว บทที่ 6 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย CAV หรือ DPA บทที่ 7 การจัดห้องทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล - เฉลยแบบฝึกหัด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004 Ebook

฿180.00 ฿129.00

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿89.00

Tags: อาชีวศึกษา, เครื่องยนต์, เครื่องยนต์ดีเซล, การทดสอบปั๊ม, หัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, bookcaze, ebook, se-ed

line